934 448 117 / 689 221 646

SAICA ENTITAT DE CONTROL, S.L. es una entitat privada creada l’any 2008 dedicada a la certificació de productes en el sector agroalimentari.

Actuem a nivell nacional, disposant d’una àmplia experiència i personal tècnic altament qualificat per avaluar el compliment dels requisits normatius amb al màxim rigor i professionalitat. Així mateix, SAICA esta acreditada per ENAC (Entitat Nacional d’Acreditació) amb acreditació Nº 150/C-PR331 segons la Norma UNE-EN ISO/IEC 17065:2012, i degudament autoritzada pel Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient.
Les directrius que SAICA aplica com a part integradora de l’estratègia de l’entitat i que són vinculants en tots els camps de la seva activitat són:

  • Realitzar les seves activitats segons les exigències de qualitat necessàries
  • Certificació eficaç i fiable
  • Observació de les exigències legals
  • Cobrir les expectatives dels clients obtenint satisfacció i confiança cap a nosaltres
  • Garantir la imparcialitat de l’entitat assegurant, en tot moment, la independència i integritat respecte a les activitats de certificació.