934 448 117 / 689 221 646

Certificació del Sistema d’Autocontrol Específic (SAE) per a l’exportació en l’àmbit del Real Decret 993/2014

El Real Decret 993/2017 estableix el procediment i els requisits de la certificació oficial veterinària per a l’exportació.
Els països importadors estableixen els requisits sanitaris que han d’ajustar-se les nostres exportacions. D’aquesta manera, les empreses que desitgin exportar aliments d’origen animal, o que incloguin productes d’origen, a països tercers:

  • Amb requisits addicionals dels establerts a la Unió Europea (Certificats sanitaris d’exportació de nivell 2 o 3)

i/o

  • Quan hi hagi el requeriment de constar en una llista específica d’establiments autoritzats

hauran d’implantar un Sistema d’Autocontrol Específic (SAE) per garantir el compliment d’aquests requisits addicionals.
El SAE ha de ser certificat per un Organisme Independent de Control (OIC) autoritzat per la Direcció General de Sanitat de la Producció Agrària (DGSPA) i acreditat per ENAC. SAICA disposa d’aquestes autoritzacions així com d’una àmplia experiència en el sector de l’exportació.

Després de superar satisfactòriament l’auditoria SAE, l’operador obté un certificat amb una validesa de tres anys havent de realitzat les corresponents auditories per al manteniment de la certificació. Durant la validesa del certificat els operadors podran sol·licitar els certificats veterinaris per exportar a països tercers amb ASE’s (Acords Sanitaris d’Exportació) de nivell 2 i 3, i sol·licitar la inclusió en llistes d’establiments autoritzats com a requisit previ per a l’exportació.

Així mateix, les empreses certificades podran fer ús de la marca SAE proporcionada per SAICA.

  • (*) Mètodes i procediments de certificació del SAE (SAE D23 P11)
  • (*) Instrucció al procediment de certificació del SAE (SAE I03 P11)

(*) Podran sol·licitar els documents interns de SAICA enviant-nos un mail.
(*) Els clients de SAICA podran descarregar aquests documents a través de l’ “Àrea clients”

Així mateix, estem a la seva disposició per qualsevol dubte que els pugui sorgir.

Si desitja obtenir un pressupost, pot descarregar-se el formulari de sol·licitud i retornar-nos-el degudament emplenat i signat a: saicaec@saicaec.com